21-04-2019 Themadienst

Het thema van de middagdienst is ‘de verborgen aanwezigheid van Jezus’. Door de ogen van de Emmaüsgangers zien we dat Jezus tot ons spreekt en ons overtuigt van Zijn aanwezigheid en opstanding, j uist wanneer twijfel of teleurstelling ons geloof bedreigen. Vragen: Heeft een gesprek met een (mede)gelovige of juist met iemand die niet gelooft u wel eens geholpen in tijden van twijfel? Of heeft u een ander hier wel eens verder in kunnen helpen?