14-04-2019 In beweging

Een belangrijk element van Focus is het in beweging komen. Wat we in de gesprekken bespreken, willen we ook in de praktijk brengen. We hebben al enkele inspirerend verhalen gehoord. Zo is er een kring die een spelavond heeft georganiseerd voor een groep mensen die begeleid wonen. Een andere kring heeft randkerkelijke ouderen ‘geadopteerd’ en gaat deze mensen regelmatig bezoeken. Mooie initiatieven!