10-03-2019 Themadienst

De dienst van deze ochtend heeft als thema ‘Jezus raakt ons aan’. We mogen vrijmoedig naar Hem toe gaan met onze nood en de nood van anderen. Achterop de voorbedebrief staat een vraag om een concreet gebedspunt waarmee u na de dienst naar de mensen van het gebedsteam kunt gaan. Of deel het met een ander gemeentelid en bidt er samen voor. Voor vragen over Focus en het verkrijgen van materialen kunt u na afloop van de ochtenddienst terecht bij de Focustafel bij de kostersuitgang.