10-02-2019 Focus op Jezus-traject

We zijn in januari met het focustraject gestart, waarin we hopen dat we als gemeente meer of hernieuwd zicht krijgen op de bewogenheid van Jezus voor mensen. We verlangen ernaar dat meer mensen de Here Jezus leren kennen en het leven in Hem vinden. De diensten en de bijbelstudies zijn erop gericht, dat we nog bewuster bezig zijn in gebed en in onze omgeving met de mensen die niet geloven. We hopen met elkaar dat de aandacht van ons als kerk gericht wordt op de mensen die (nog) niet geloven, want dat is waar we door God toe geroepen zijn. Dat kunnen mensen zijn in ons gezin, vrienden, collega’s of buren. Als predikanten hopen we dat we vanuit het Woord en onder leiding van de Geest onze bijdrage hieraan kunnen leveren. We beseffen dat dit niet zonder gebed kan. Wilt u voor ons en voor dit traject wekelijks bidden? Ds. M.C. Batenburg en G.C. Vreugdenhil.