09-12-2018 FOCUS.

Vanaf januari gaan we in onze wijkgemeentes aan de slag met het Focustraject. Op de gemeenteavond van 28 november is een eerste start gemaakt. Aan enkele gemeenteleden stelden we de vraag waarom zij het belangrijk vinden dat we als gemeente meedoen met Focus. De reactie van Jan Blok: ‘Door het Focusproject hoop ik handvatten te krijgen om het gesprek over Jezus met niet-gelovigen aan te gaan. Wat zou het prachtig zijn als hierdoor mensen binnen de lichtkring van het Evangelie getrokken worden. Ook hoop ik hierdoor zelf dichter bij het hart van Christus te komen. Door dit project verwacht ik dat op mijn Bijbelkring de geloofsgesprekken zich zullen verdiepen.’