07-04-2019 Waarom Focus?

Als Sint-Jansgemeente willen we een missionaire gemeente zijn. Maar hoe doe je dat? Ons dagelijkse leven zit vol ontmoetingsmomenten. Zonder dat we ons dit misschien bewust zijn, zijn dit missionaire contactmomenten. Momenten waarop we iets kunnen delen van ons leven met Jezus. We lopen veel van deze momenten voorbij. Focus is bedoeld om ons daarbij te helpen, om meer bewustwording te creëren van de missionaire momenten in ons dagelijks leven.

Met het Focus-traject richten we ons op drie ontwikkelingen:

1. Een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus

2. Een verbinding van ons geloof met ons concrete, dagelijks leven

3. Het delen van ons leven met mensen die Jezus nog niet kennen op een manier die bij ons past

Vragen of opmerkingen over Focus? Mail dan naar: focus@sintjansgemeente.nl.